Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

ICOMWEB Sp. z o.o.

ul. Fantastyczna 8/1A
20-531 Lublin

Tel. +48 575 331 600
biuro@icomweb.pl

NIP: 712 337 16 19
REGON: 380 490 314

ICOMWEB Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000736302.