Kontakt Kłobuck

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

ICOMWEB Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17A
42-100 Kłobuck

Tel. +48609819268
biuro@icomweb.pl

NIP: 712 337 16 19
REGON: 380 490 314

ICOMWEB Sp. z o.o. prowadzi działalność na podstawie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000736302.

Biuro w Kłobucku

+48 787066726 klobuck@icomweb.pl